Zebrania i konsultacje z rodzicami

Konsultacje i zebrania  z rodzicami

Każdy pierwszy wtorek miesiąca godzina 17.00

01.10.2019 r.

05.11.2019 r.

03.12.2019 r.

07.01.2020 r. zebranie z rodzicami

04.02.2020 r.

03.03.2020 r.

07.04.2020 r.

05.05.2020 r. zebranie z rodzicami

02.06.2020 r

 

Ważne daty :

20.12.2019 r. Poinformowanie o zagrożeniu  oceną niedostateczną.

17.01.2020 r. proponowane oceny śródroczne.

29.05.2020 r. Poinformowanie o zagrożeniu  oceną niedostateczną.

10.06.2020 r. proponowane oceny końcowo roczne.