Zdalne nauczanie

 

Od 25 marca szkoła prowadzi zdalne nauczanie na zasadach przedstawionych uczniom przez poszczególnych nauczycieli. Zdalne nauczanie realizujemy poprzez platformę Google Classroom, Skype, Messengera, elektroniczne wersje podręczników i ćwiczeń, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i inne. Uwaga: Dla każdego ucznia została założona skrzynka pocztowa wg następującego klucza: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko bez polskich znaków, @brzegdolny.edu.pl   Hasło do poczty zostało przesłane przez dziennik elektroniczny, w przypadku braku dostępu ucznia do dziennika proszę kontaktować się z wychowawcami klas.  Wszyscy nauczyciele  również korzystają z poczty służbowej założonej wg tego samego klucza, i tym sposobem również można się z nimi kontaktować dot. To zarówno uczniów jak i rodziców/opiekunów prawnych.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej, będą pojawiały się tutaj wiadomości dot. przerabianego materiału lub miejsca gdzie te informacje się pojawiły (dziennik elektroniczny, platforma Google Classroom).

Adresy służbowe nauczycieli:

Dyrektor szkoły – a.cholajda-milkowska@brzegdolny.edu.pl; tel. 607849790

Pedagog – a.perekietka@brzegdolny.edu.pl

Bibliotekarz- a.gembara@brzegdolny.edu.pl

Wychowawca klasy 1ag, nauczyciel j.niemieckiego – e.ziarnik-wrobel@brzegdolny.edu.pl

Wychowawca klasy 1bg, nauczyciel matematyki – j.romaniuk@brzegdolny.edu.pl

Wychowawca klasy 1a, nauczyciel j.polskiego, WOKu – a.kucharska@brzegdolny.edu.pl

Wychowawca klasy 1b, nauczyciel biologii i geografii – i.chmowicz@brzegdolny.edu.pl

Wychowawca klasy 1c, nauczyciel informatyki – k.szulc@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciele j.angielskiego – k.jawiarczyk@brzegdolny.edu.pl

e.mochol-wolska@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciel geografii – d.karas-lyczko@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciel historii – e.nestorowska@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciel historii i WOSu – a.grochowska@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciel chemii – d.markiewicz@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciel fizyki – h.baranowska@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciel przedsiębiorczości i EDB – a.lyczko@brzegdolny.edu.pl

Nauczyciele W-Fu – k.porowska@brzegdolny.edu.pl

p.bolkowski@brzegdolny.edu.pl

Native speaker – a.cox@brzegdolny.edu.pl

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO

Poradnik UODO Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

Dobre praktyki zasady bezpieczeństwa UODO

 

INSTRUKCJE:

Google Classroom – instrukcja obsługi dla uczniów

https://youtu.be/kNUqiKUsdSA

Google Classroom – instrukcja obsługi na nauczycieli

https://youtu.be/ItCc_3xnU4c