Aktualności

Mamy dla Was smakowity kąsek na nadchodzący weekend. W ramach promocji szkoły nasza grupa teatralna – a właściwie jej część przygotowała mały “performance”. Enjoy!

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID -19 w Polsce zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zawieszenie zajęć wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zdalne nauczanie w naszej szkole już funkcjonuje, jednak obowiązkowym stanie się ono od 25 marca 2020 roku ( środy ), wówczas nauczyciele realizować będą podstawę programową, co wiązać się będzie z wprowadzaniem nowych partii materiału.
Zapewniamy Państwa, że naszym celem jest taka organizacja nauczania zdalnego, aby uczniowie mogli odnosić sukcesy edukacyjne, zniwelować stres związany z tą formą nauki oraz takie zaplanowanie realizacji treści programowych z różnych przedmiotów, aby nie czuli się oni przeciążeni.

Ostatnie dwa tygodnie, podczas których realizacja zajęć w szkole była zawieszona, dała nam czas na sprawdzenie i wdrożenie narzędzi zdalnego nauczania, z których będziemy korzystać. Są to:
– dziennik elektroniczny
– platforma edukacyjna Google Classroom
– komunikatory interaktywne takie jak Skype, Messenger
– podręczniki i ćwiczenia w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostępną obudową multimedialną
– poczta elektroniczna
– zakładka na stronie internetowej szkoły, na której pojawiały się będą informacje o realizowanym materiale.

Nauczycie sami wybierają narzędzia z jakich będą korzystać w realizacji nauczania na odległość.
Przypominam, że nie ma obowiązku realizowania zajęć lekcyjnych w formie telekonferencji, a także, że nagrywanie nauczyciela, udostępnianie jego wizerunku bez jego zgody jest zabronione.

W ustaleniu metod i form pracy uwzględniamy informacje zwrotne otrzymane od uczniów. Są one dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby nauczanie było efektywne dlatego nie zależy nam na „odhaczaniu” kolejnych zrealizowanych treści. Możliwe, że nowych treści będzie mniej, jednak więcej czasu nauczyciele poświęcą na ich utrwalenie i upewnienie się, że są one zrozumiałe dla uczniów.

Zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów jest to sytuacja nowa i ważne jest, aby wszyscy podeszli do tej formy pracy ze zrozumieniem, cierpliwością i życzliwością, abyśmy w kontakcie ze sobą czuli się komfortowo.

Proszę, aby zaufali Państwo nauczycielom, oni najlepiej wiedzą w jaki sposób pracować z Państwa dziećmi, jaką ilość materiału wprowadzić, ile zadań zadać.

Nauczyciele kontaktować się będą z uczniami w czasie określonym w planie lekcji ( ewentualnie w godzinach ustalonych indywidualnie).

Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego lub korzystając z innej formy kontaktu, indywidualnie ustalonej z nauczycielem.

Bardzo proszę, aby wszystkie sytuacje problemowe rozwiązywać z wychowawcami, którzy w tym trudnym czasie będą wsparciem dla uczniów.

Pedagog szkolny także służy wsparciem i pomocą uczniom, nauczycielom i pozostaje w kontakcie z Państwem codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00, ponadto możliwy jest kontakt w innych godzinach ustalonych indywidualnie.

Ja również służę pomocą we wszystkich tych sprawach, w których potrzebować będą Państwo mojego uczestnictwa.

W tym trudnym czasie pamiętajmy, że zdrowie i życie jest najważniejsze. Bardzo proszę o śledzenie i stosowanie się do zaleceń dot. zasad bezpieczeństwa i postępowania w związku z COVID-19 umieszczanych na stronie Rady Ministrów www.gov.pl/web/koronawirus oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.
Dbajmy o siebie, zostańmy w domu.

Aleksandra Cholajda – Miłkowska
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im.J.M.Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele,

informuję, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca bieżącego roku, funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im.J.M.Ossolińskiego, będzie czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym czasie zajęcia edukacyjne w szkole nie będą się odbywały. Uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Decyzję tę podjął pan Minister z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Drodzy uczniowie pamiętajcie, że nie jest to czas, który możecie przeznaczyć na wyjazdy, zakupy, spotkania towarzyskie, jest to czas, którego wszyscy potrzebujemy, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się groźnego koronawirusa, który zlekceważony, może doprowadzić do olbrzymiej tragedii. Pozostańcie w domach, ograniczcie swój kontakt z innymi osobami do minimum. Bądźcie w kontakcie ze sobą za pomocą portali społecznościowych, grup, telefonów. Wykorzystajcie ten czas, aby nadrobić zaległości edukacyjne, kontaktujcie się z nauczycielami, pytajcie. Oni są po to, żeby Was wspierać. Sprawdzajcie wiadomości przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.
Koleżanki i koledzy nauczyciele, zachęcam, aby w najbliższym czasie wspierać uczniów i przesyłać im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zachęcam także do korzystania z e-podręczników i przygotowanych materiałów edukacyjnych umieszczonych na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodręczniki.pl . Dbajmy o siebie i stosujmy się do zaleceń ekspertów i służb medycznych.

Bądźmy w kontakcie,
Aleksandra Cholajda – Miłkowska

 

Do góry