Klasa uniwersytecka

Klasa uniwersytecka

Przedmioty rozszerzone:

  1. język polski
  2. geografia
  3. język angielski

 

Przedmiot dodatkowy:

  1. historia i społeczeństwo

Drugi język: j. niemiecki

 

Dodatkowo:  Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu – wyjazdy na zajęcia, warsztaty, długoletnia współpraca z Narodowym Zakładem Ossolińskich „Ossolineum” we Wrocławiu.

Zajęcia dodatkowe: koło poetycko – teatralne, dziennikarskie

 

Przygotowanie do studiów

Uniwersytet Wrocławski np.: geografia, gospodarka przestrzenna, administracja, ekonomia, pedagogika, praca socjalna, prawo, psychologia, socjologia,  socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych, filologia angielska, filologia polska,  filologia rosyjska, filologia serbska i chorwacka, filologia ukraińska, judaistyka, niderlandystyka, filologia hiszpańska, italianistyka, filologia francuska, filologia germańska, archeologia, dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja i gospodarowanie;  dziennikarstwo  i komunikacja społeczna, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, historia, historia sztuki, militarioznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,  komunikacja wizerunkowa, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, kulturoznawstwo,  międzyobszarowe indywidualne stadia humanistyczne i społeczne,  publikowanie cyfrowe i sieciowe,

Uniwersytet Medyczny: zdrowie publiczne,

Akademia Wychowania Fizycznego: sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Filologiczna np.: amerykanistyka, anglistyka

Uniwersytet Przyrodniczy: agrobiznes, architektura krajobrazu, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, gospodarka przestrzenna, medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Uniwersytet SWPS  (Wrocław, Warszawa) np.: filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim, filologia szwedzka, filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim, filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim, filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim, filologia szwedzka, iberystyka, italianistyka, international business management, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie, kulturoznawstwo, prawo w biznesie, psychologia, school of form – wzornictwo, psychologia kliniczna, grafika, grafika reklamowa, kreowanie mediów, negocjacje i mediacje. prawo, nowoczesna komunikacja marketingowa, psychodietetyka, psychologia śledcza, zarządzanie zasobami ludzkimi,

Uniwersytet Ekonomiczny: wszystkie kierunki analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka w biznesie, konsulting prawny i gospodarczy, ekonomia biznesu i finanse, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość i controlling, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie w nowoczesnej gospodarce.