Klasa przyrodnicza

Klasa przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone:

  1. biologia
  2. chemia
  3. język angielski

 

Przedmiot dodatkowy:

– analiza matematyczna

Dodatkowo: Współpraca z Politechniką Wrocławską – dodatkowe zajęcia z wykładowcami z Politechniki z chemii, współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W ramach tej współpracy nasi uczniowie mogą uczestniczyć w konferencjach, wykładach, zajęciach ćwiczeniowych i laboratoryjnych odbywających się na tej uczelni.

Planowane zajęcia dodatkowe: koło przyrodnicze.

Klasa objęta patronatem PCC Rokita – program stypendialny dla 7 najlepszych uczniów z klasy

 

Przygotowanie do studiów

Uniwersytet Medyczny 

Uniwersytet Przyrodniczy: wszystkie kierunki, w tym,  weterynaria, agrobiznes, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, budownictwo, ekonomia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiskowa, inżynieria bezpieczeństwa, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka,

Uniwersytet Wrocławski – np.: biologia, biotechnologia, chemia, genetyka i biologia eksperymentalna, gospodarka przestrzenna, mikrobiologia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, chemia i toksykologia sądowa, administracja, ekonomia, pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia, socjologia ekonomiczna, kierunki filologiczne w tym filologia angielska, germańska, hiszpańska, komunikacja wizerunkowa,

Akademia Wychowania Fizycznego: fizjoterapia, kosmetologia, sport, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,

Uniwersytet Medyczny np.: kierunek lekarski, lekarsko – dentystyczny,  analityka  medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, dietetyka, farmacja.
Uniwersytet Ekonomiczny
wszystkie kierunki analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka w biznesie, konsulting prawny i gospodarczy, ekonomia biznesu i finanse, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość i controlling, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie w nowoczesnej gospodarce.

Politechnika Wrocławska – np.: biotechnologia, budowa maszyn i pojazdów, chemia i analityka przemysłowa górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechanika pojazdów, technologie ochrony środowiska

Wyższa Szkoła Filologiczna np.: amerykanistyka, anglistyka.