Klasa politechniczna

Klasa politechniczna

Przedmioty rozszerzone:

  1. matematyka
  2. fizyka/geografia (do wyboru)
  3. język angielski

 

Przedmiot dodatkowy:

– technologie internetowe i mobilne z elementami robotyki

Dodatkowo: Współpraca z Politechniką Wrocławską – dodatkowe zajęcia matematyki i fizyki z wykładowcami z Politechniki Wrocławskiej

Planowane zajęcia dodatkowe: koło matematyczne, koło informatyczne – dodatkowe projekty

 

Przygotowanie do studiów

Politechnika Wrocławska: wszystkie kierunki w tym: informatyka techniczna, informatyka stosowana w języku angielskim, informatyka przemysłowa, biotechnologia, budownictwo, cyberbezpieczeństwo, elektronika, automatyka i robotyka, architektura, automatyka przemysłowa, biomechanika inżynierska, budownictwo, elektromechatronika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim, inżynieria kwantowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych, inżynieria środowiska, matematyka i statystyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn (również w j. angielskim), mechatronika, optyka, robotyka i automatyzacja procesów, teleinformatyka, telekomunikacja, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Wrocławski np. biologia, biotechnologia, chemia, genetyka i biologia eksperymentalna, gospodarka przestrzenna, mikrobiologia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, chemia i toksykologia sądowa, astronomia, fizyka, indywidualne studia informatyczno – matematyczne, informatyka, matematyka, ekonomia, kierunki filologiczne w tym filologia angielska, germańska, hiszpańska, psychologia, komunikacja wizerunkowa.

Uniwersytet Ekonomiczny: wszystkie kierunki, w tym, analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka w biznesie, konsulting prawny i gospodarczy, ekonomia biznesu i finanse, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość i controlling, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie w nowoczesnej gospodarce.

Uniwersytet Przyrodniczy: wszystkie kierunki z wyjątkiem weterynarii, w tym:  agrobiznes, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, budownictwo, ekonomia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiskowa, inżynieria bezpieczeństwa, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka.

Uniwersytet Medyczny np.: zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu np.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, grafika, prawo

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu np.: fizjoterapia, kosmetologia, sport, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,

Wyższa Szkoła Filologiczna np.: amerykanistyka, anglistyka

Wyższa Szkoła Oficerska

Wyższa Szkoła Bankowa