klasa 1C

INFORMATYKA

Zadanie na platformie ClassRoom – strona www (html), termin realizacji 6.04.2020r.

 

MATEMATYKA

Spotkania online: poniedziałki o 10.00 i środy o 11.00.

Lekcje i zadania domowe na ClassRoom: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.

 

JĘZYK POLSKI

(zajęcia online odbywają się w poniedziałki od 12.00 do 13.00 oraz w środy od 12.00 do 13.00)

27.03.2020

Udostępnienie uczniom (Messenger) dwóch dokumentów z notatkami dotyczącymi błędów językowych i poprawności językowej wraz z ćwiczeniami do wykonania.

30.03.2020

Konferencja: Śmierć w średniowieczu. Udostępnienie uczniom schematu lekcji z notatką oraz ćwiczeniami związanymi z motywami śmierci świętego, rycerza (Messenger)

Cele i formy mówienia o śmierci. Zadanie domowe: Przeczytać „Rozmowę Mistrza Polikarpa ze śmiercią” wraz z objaśnieniami archaizmów pod tekstem.

1.04.2020

Konferencja: Dance macabre w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Wspólne dokończenie schematu lekcji z poprzedniej konferencji.

 

JĘZYK ANGIELSKI

3.04.2020

Zadania na platformie MyEnglishLab:  5 ćwiczeń z lekcji Past Perfect ,

Termin realizacji: 8.04.2020r.

 

WOS

31.03.2020

Temat: Sejm RP i Senat RP

Zadanie domowe – wyjaśnienie pojęć z tematu (informacja na google classrooom).

Termin realizacji – piątek 3.04.2020

 

HISTORIA

1.04.2020

Temat: Między cesarstwem a papiestwem

Zadanie domowe- pojęcia z podręcznika i tekst źródłowy (informacja na google classrooom).

Termin realizacji – piątek 3.04.2020

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

8.05.2020r. Test wiedzy z wf – termin oddania: 8.05 do 20.00.

Udział w lekcji on-line w środę 22.04.2020r. o godz. 14.30 link do wydarzenia i szczegóły na Classroom i szkolnym FB

Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników pomiaru rozwoju fizycznego BMI Deadline: 24.04 godzina 20

Na platformie ClassRoom zadane ćwiczenia z WF na 02.04 i 03.04