klasa 1B

INFORMATYKA

Zadanie na platformie ClassRoom – strona www (html), termin realizacji 14.04.2020r.

 

MATEMATYKA

Spotkania online: wtorki o 11.00 i czwartki o 9.00.

Lekcje i zadania domowe na ClassRoom: we wtorki, środy, czwartki i piątki.

 

 

JĘZYK POLSKI

(zajęcia online odbywają się w czwartki od 8.00 do 9.00 oraz piątki od 9.30 do 10.30)

27.03.2020

Konferencja: Śmierć w średniowieczu. Udostępnienie uczniom schematu lekcji z notatką oraz ćwiczeniami związanymi z motywami śmierci świętego, rycerza (Messenger) Odczytanie „Rozprawy Mistrza Polikarpa ze śmiercią”, wykonanie zadań ze schematu.

Do przeczytania „Bogurodzica” z podręcznika s.240.

2.04. 2020

Temat: „Bogurodzica” – najstarsza polska pieśń religijna. Udostępnienie nagrania, notatki i współczesnego wykonania utworu na Messengerze, typy archaizmów, kompozycja deesis, środki stylistyczne w utworze. Zadanie domowe: trzy pytania krótkiej odpowiedzi.

3.04.2020

Temat: Obraz Matki Boskiej w liryce średniowiecznej – „Lament świętokrzyski”. Komunikacja w tekście – podmiot i adresaci. Pojęcia: apokryf, pasja, pieta. Obraz Matki Boskiej w utworze. Podręcznik s.242 – 243.Udostępnienie na Messengerze tabeli do uzupełnienia. Zadanie domowe: definicja apokryfu z dowolnego źródła oraz motyw Stabat Mater Dolorosa s.244 – notatka.

 

JĘZYK ANGIELSKI  gr AB2, gr AB3

Zadania na platformie ClassRoom

Termin końcowy: 10.04.2020

 

WOS

31.03.2020

Temat: Sejm RP i Senat RP

Zadanie domowe – wyjaśnienie pojęć z tematu (informacja na google classrooom).

Termin realizacji – piątek 3.04.2020

 

HISTORIA

1.04.2020

Temat: Między cesarstwem a papiestwem

Zadanie domowe- pojęcia z podręcznika i tekst źródłowy (informacja na google classrooom).

Termin realizacji – piątek 3.04.2020

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

8.05.2020r. Test wiedzy z wf – termin oddania: 8.05 do 20.00.

Udział w lekcji on-line w środę 22.04.2020r. o godz. 14.30 link do wydarzenia i szczegóły na Classroom i szkolnym FB

Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników pomiaru rozwoju fizycznego BMI Deadline: 24.04 godzina 20

Na platformie ClassRoom zadane ćwiczenia z WF na 02.04 i 03.04

 

JĘZYK ANGIELSKI  gr AB1

Zadania na platformie MyEnglishLab: 5 ćwiczeń z lekcji Past Perfect

Termin: 7.04.2020