klasa 1Ag

INFORMATYKA

Zadanie na platformie ClassRoom – projektowanie 3D, termin realizacji 15.04.2020r.,

 

MATEMATYKA

Spotkania online: poniedziałki o 11.00 i wtorki o 9.00.

Lekcje i zadania domowe na ClassRoom: w poniedziałki, wtorki i czwartki.

 

 

JĘZYK POLSKI

(zajęcia online odbywają się we wtorki od 10.10. do 11.10, od 9.15 do 10.45 oraz w piątki od 10.45 do 11.45)

26.03.2020

Konferencja: „Jeśli nie miłość, to czym jest, co czuję”- renesansowa miłość według Petrarki, wykonanie zadań z udostępnionego schematu lekcji z zadaniami i uzupełnienie notatki.

27.03. 2020

Konferencja: Donna angelicata – kobieta anioł w sonetach Petrarki. Omówienie sonetu 335 i podsumowanie wiadomości. W zeszycie notatka o petrarkizmie.

Temat: „Kazania sejmowe” P. Skargi – retoryka i proroctwa. Odczytanie tekstu s.48 w podręczniku i wykonanie zad.1 pod tekstem jako zadania domowego.

31.03.2020

Temat: Nowela z sokołem – „Dekameron” Boccaccia. Omówienie treści opowiadania, wskazanie elementów nowatorskich w tekście, definicja noweli i noweli z sokołem. Zadanie domowe: Przepisz definicję noweli z podręcznika.

2.04.2020

Temat: Styl artystyczny w renesansie. Udostępnienie na Messengerze notatki do lekcji. Cechy i funkcje stylu artystycznego, rodzaje naśladowania konwencji literackiej (parodia, trawestacja, pastisz). Wyróżnienie cech stylu artystycznego w oparciu o dwie notatki udostępnione na Messengerze („Ad fontes” i „Styl artystyczne w renesansie”) Wspólne uzupełnienie notatki.

3.04.2020

Temat: Nowatorski obraz państwa w pismach politycznych Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”. Definicja irenizmu, utopii, państwa i narodu, odczytanie fragmentów tekstu s.46 (podręcznik) i wykonanie zadań pod tekstem 1,2  s. 47. Zadanie domowe: Korzystając z podręcznika s.47 zrób notatkę o utopii.

 

WOS

30.03.2020

Temat: Katalog praw i wolności człowieka

Zadanie domowe – zadanie domowe z podręcznika (informacja na google classrooom).

Termin realizacji – piątek 3.04.2020

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

8.05.2020r. Test wiedzy z wf – termin oddania: 8.05 do 20.00.

Udział w lekcji on-line w środę 22.04.2020r. o godz. 14.30 link do wydarzenia i szczegóły na Classroom i szkolnym FB

Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników pomiaru rozwoju fizycznego BMI Deadline: 24.04 godzina 20

Na platformie ClassRoom zadane ćwiczenia z WF na 02.04 i 03.04

 

JĘZYK ANGIELSKI

Zadania na platformie MyEnglishLab: 5 ćwiczeń z lekcji Past Perfect

Termin:  7.04.2020