AI Schools & Academy

Program AI Schools & Academy to innowacyjny program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji kierowany do szkół i placówek edukacyjnych w Polsce.

Realizacja projektu: poniedziałek godzina 13:15, opiekun projektu: Karolina Szulc