UWAGA!

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych dla wszystkich przebywających w szkole osób. Jeśli ktoś zapomni maseczki, są one dostępne w pokoju nauczycielskim, sekretariacie, u pani woźnej.   Osoby nie stosujące się do obowiązującego w szkole regulaminu nie mogę przebywać na terenie szkoły. Działania te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Zasłanianie nosa i ust na przerwach nie jest szczególnie uciążliwe, przerwy są krótkie 5-10 minutowe, a stosowanie się, do zaleceń może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

Apelujemy o poszanowanie praw konstytucyjnych nas wszystkich, którzy mamy prawo do ochrony naszego zdrowia i poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy i nauki. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *